Christian Louboutin

Stockists (online):
http://eu.christianlouboutin.com

PR Contacts:
China: e.zhu@cn.christianlouboutin.com
Hong Kong & SEA: pressoffice@hk.christianlouboutin.com
Southern & Eastern Europe : presse.paris@fr.christianlouboutin.com
UK: pressoffice@uk.christianlouboutin.com
USA: pressofficeus@us.christianlouboutin.com
Middle East : PressOffice@ae.christianlouboutin.com
Russia : office@louboutin-moscow.ru
Japan: k.Hayashi@jp.christianlouboutin.com